Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Lenka Fišerová – Veronika Hlavatá – Erika Juríková – Katarína Karabová – Jozef Kordoš – Nicol Sipekiová – Daniel Škoviera
Tyrnavia erudita / Vzdelaná Trnava


Vydavateľ: Mesto Trnava
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský
Počet strán: 144
ISBN: 978-80-972875-8-0
Anotácia:

Publikácia Tyrnavia Erudita – Vzdelaná Trnava vznikla ako spoločný projekt mesta Trnavy a Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo priblížiť dnešnému čitateľovi životné osudy a tvorbu devätnástich barokových spisovateľov, ktorí boli v 17. a 18. storočí rôznym spôsobom spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity. Zároveň kniha sprístupňuje v slovenskom preklade ukážky z ich diel pôvodne napísaných v latinčine, v niekdajšom jazyku učencov a univerzitného vzdelávania. Poskytuje tak možnosť ponoriť sa do myšlienkového sveta barokového človeka, pochopiť ho a prostredníctvom neho chápať aj vlastnú kultúrnu identitu. Úzka prepojenosť barokových autorov s trnavským prostredím navyše umožňuje dozvedieť sa niečo bližšie o trnavskej histórii a kultúrnych dejinách mesta, ktoré bolo v 18. storočí centrom univerzitného vzdelávania u nás.

Kniha bude dostupná v decembri 2017


 
Obsah ››
‹‹ späť