Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Marian Zervan - Ivan Rusina
Príbehy mariánskych milostivých obrazov podľa Alexa Jordánskeho


Vydavateľ: Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský
Počet strán: 142
ISBN: 978-83-7490-698-2
Anotácia:

Projekt v kontexte predchádzajúcich ikonografických výskumov autorov tejto knihy nadväzuje na knihy Príbehy Nového Zákona – Ikonografia a Príbehy Starého Zákona – Ikonografia, ktoré sa usilovali rozvíjať kresťanskú ikonografiu kombinovaním európskeho a slovenského materiálu s relevantnými textovými zdrojmi vybraných príbehov a scén. Súčasne je priamym pokračovaním inej línie ikonografického bádania, ktorého výsledkom bola publikácia Príbehy svätých podľa Hevenešiho, smerujúcej k preverovaniu pôvodných ikonografických kompendií vzťahujúcich sa k uhorským kontextom, ale aj k územiam dnešného Slovenska. Pokiaľ kritický výskum ikonografických potencií Hevenešiho kompendia Ungariacae sanctitatis Indicia z roku 1692 a 1737v latinskom a 1695 v maďarskom jazyku pokračoval v rozvíjaní sakrálnej ikonografie dobového národného neba svätcov a svätíc, potom táto kniha rozvíja mariánsku ikonografiu výskumom zbierky mariánskych milostivých obrazov na území dnešného Slovenska.

Kniha je nepredajná


 
Obsah ››
‹‹ späť