Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Letz, J. - Hrehová, H. (eds.)
Acta Philosophica Tyrnaviensia 11. Muž a žena z personalistického hľadiska


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2005
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 200
ISBN: 80-8082-043-0
Cena: 5.00 € (150.63 SK)
Anotácia:

V zborníku z medzinárodnej konferencie sú prezentované výsledky výskumu z problematiky vzťahu muža a ženy, porozumeného v ich rozdielnosti a identite. Tematika je zoskupená do piatich oblastí: 1. Význam hlbšieho porozumenia osoby a prirodzenosti človeka v dnešnej kultúre (J. Dolista, H. Hrehová, A. Démuth, Ol Brezinský), 2. Porozumenie muža a ženy v dejinnom vývine (M. Porubjak, P, Dubovský, L. Tkáčik). 3. Inakosť a podobnosť muža a ženy (A. Slavkovský, P. Tavel, B. Motýľ, S. Démuthová). 4. Eros a agapé (T. O. Buford, S. Gálik, P. Grečo, R. Sarka, S. Gáliková a Tolnaiová). 5. Osobitná pozornosť bola venovaná  porozumeniu najvyššej kvality vzťahu muža a ženy v intenciách personalistickej a pohlavnej antropológie Jána Pavla II. (K. Guzowski, J. Letz, M. Fula, I. Novotná, S. Košč).  
Objednaj ››
‹‹ späť