Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Letz, J. (ed.)
Acta Philosophica Tyrnaviensia 9. Za personalistickú kultúru


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2004
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 230
ISBN: 80-89074-98-7
Cena: 5.00 € (150.63 SK)
Anotácia:

V zborníku z vedeckej konferencie sa uplatňuje z rôznych aspektov „peronalistická sonda“ do problematiky dnešného myslenia a kultúry. Tematika zborníka je rozdelená do dvoch skupín: 1. Koncepty personality u niektorých významných mysliteľov. 2. Personalistická filozofia a jej budúcnosť. V prvej skupine skúmajú P. Farkaš rozmer integrity ľudskej osoby v biblickom kontexte, H. Hrehová osobu vo filozoficko-teologickej syntéze S. N. Bulgakova, L. Tkáčik spolu s E. Lévinasom stopy Boha v tvoroch, I. Kútny základnú platformu optio fundamentalis a M: Fula osobu v antropológii Jána Pavla II. V druhej skupine sú náčrty konceptov personalistickej filozofie v rôznych oblastiach myslenia. Tak A. Démuth predstavuje holistický a osobnostný ráz poznávania, S. Gálik sa venuje problému personálnej pamäti v mystike, R. Sarka skúma telo ako priestor personalizmu v kontexte trinitárnej ontológie, J. Letz navrhuje nový koncept personalistickej metafyziky na prosopoickom základe a R. A. Slavkovský venuje pozornosť apersonalistickým prístupom uplatňovaným v súčasnej vede a filozofii. Do zborníku sú zahrnuté aj cenné postrehy doktorandov katedry (P. Rusnák, I. Novotná, S. Gáliková Tolnaiová, B. Motýľ, A. Vydra, J. Šúst, Z. Žilová a J. Matejka).    
Objednaj ››
‹‹ späť