Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Silvia Gáliková
Úvod do filozofie vedomia


Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 128
ISBN: 978-80-8082-286-6
Anotácia:

Jedným zo základných cieľov predloženého textu je oboznámiť čitateľa s aktuálnymi otázkami a problémami súvisiacimi so skúmaním a vysvetľovaním fenoménu vedomia. Vplyv tradície, teórie, kultúrnych a socio–politických faktorov sa odráža v rôznorodosti názorov na vzťah „vnútorného“ a „vonkajšieho“. Zdá sa však, že atribút záhadnosti a neuchopiteľnosti zostáva spoločným multikulturálnym menovateľom.
Nemenej významým cieľom textu je úsilie poukázať na dôsledky vyplývajúce so skutočnosti, že stavy vedomia sa stali exaktnými vedeckými explanandami. Principiálna riešiteľnosť domnele „čisto“ filozofického problému sa stáva výzvou pre prehodnotenie roly nielen filozofie, ale všetkých disciplín súvisiacich s porozumením vzťahu mysle, vedomia a konania človeka. 
Obsah ›› · eBook ›› · Stiahni PDF ››
‹‹ späť