Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Publikácie katedry a jej pedagógov

Michal Kutáš:  Mala by byť epistemológia naturalizovaná? · viac ››
Petra Hroncová:  Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela · viac ››
Anton Vydra:  Bdelé snenie. Komentár k Bachelardovmu Plameňu sviece · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2012 · viac ››
Andrej Démuth (ed.):  História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011 · viac ››
Jana Trajtelová:  Vzdialenosť a blízkosť mystiky. Fenomenologická štúdia · viac ››
Michal Zvarík:  Predsudok vo fenomenológii každodennosti. Štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera · viac ››
Ján Letz:  Filozofická antropológia · viac ››
Ján Letz - Ladislav Tkáčik (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 18. K vybraným otázkam slobody · viac ››
Helena Hrehová:  Morálna filozofia Jacquesa Maritaina. Reflexie o etike a morálke · viac ››
Ján Letz:  Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy · viac ››
Andrej Démuth - Adrián R. Slavkovský (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 16. Filozofia ako terapia. Dejinné koncepty · viac ››
A. Démuth - R. A. Slavkovský (eds.):  Filozofia ako terapia · viac ››
Anton Vydra:  Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text · viac ››
Renáta Kišoňová:  Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie · viac ››
Letz , J. - Slavkovský, R. A. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 17. Porozumenie slobody · viac ››
Andrej Démuth:  Poznanie, vedenie alebo interpretácia? · viac ››
Ján Letz:  Netomistické metafyziky · viac ››
Silvia Gáliková:  Úvod do filozofie vedomia · viac ››

« 1 2 3 4 »