Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Publikácie katedry a jej pedagógov

Letz, J. - Slavkovský, R. A. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 15. Významné koncepty slobody v dejinách a v súčasnej dobe · viac ››
Silvia Gáliková:  Úvod do kognitívnej vedy I. · viac ››
Letz, J. - Gálik, S. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 14. Človek, kultúra, mystika · viac ››
Ladislav Tkáčik (ed.):  Acta Moralia Tyrnaviensia III. Identita a identifikácia z pohľadu etiky a morálnej filozofie · viac ››
Ján Letz:  Novotomistické metafyziky · viac ››
Ján Letz:  Personalistické metafyziky · viac ››
Letz, J. - Slavkovský, R. A. - Gálik, S. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 13. Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe · viac ››
Ján Letz (ed.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 12. Filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave · viac ››
Letz, J. - Hrehová, H. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 11. Muž a žena z personalistického hľadiska · viac ››
Letz, J. (ed.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 9. Za personalistickú kultúru · viac ››
Letz, J. – Gálik, G. – Vydra, A. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 10. Čas, bezčasie a večnosť ako horizont bytia osoby · viac ››
Letz, J. – Tkáčk, L. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 6. Fundamentálna úloha lásky v dialógu medzi civilizáciami · viac ››
Letz, J. – Slavkovský, R. A. (eds.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 8. Minulé a súčasné podoby personalistickej filozofie · viac ››
Letz, J. – Démuth, A. (eds.) :  Acta Philosophica Tyrnaviensia 7. Aktuálne otázky filozofického personalizmu výhľadom do budúcnosti · viac ››
Letz, J. (ed.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 5. Osobnosť človeka v jej duchovnej dimenzii · viac ››
Letz, J. (ed.):  Acta Philosophica Tyrnaviensia 4. Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre · viac ››
Letz, J. – Slavkovský, R. A. – Brezinský, O. (eds.) :  Acta Philosophica Tyrnaviensia 3. Personálna identita človeka · viac ››
Ján Letz:  Acta Philosophica Tyrnaviensia 2. Metafyziky nescholastickej kresťanskej filozofie 19. a 20. storočia. 1. časť: Východiská v 19. storočí · viac ››
Letz, J. – Slavkovský, R. A. – Gálik, S. (eds.) :  Acta Philosophica Tyrnaviensia 1. Chápanie osoby v kresťanskej filozofii · viac ››

« 1 2 3 4 »