[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno


Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Publikácie katedry a jej pedagógov

Andrej Démuth:  Krása, estetická skúsenosť a emocionálne afektívne stavy · viac ››
Peter Cibira:  Svet ako domov v kontexte filozofického a biblického myslenia · viac ››
Ladislav Tkáčik (ed.):  Studia Capuccinorum Boziniensia IV · viac ››
Ladislav Tkáčik:  Necrologium Fratrum Minorum Capuccinorum Provinciae Slovacae MDCLXXIV - MMXVIII · viac ››
Andrej Démuth (ed.):  Cognitive Aspects of Aesthetic Experience. Introduction · viac ››
Ladislav Tkáčik (ed.):  Studia Capuccinorum Boziniensia III · viac ››
Lenka Fišerová – Veronika Hlavatá – Erika Juríková – Katarína Karabová – Jozef Kordoš – Nicol Sipekiová – Daniel Škoviera:  Tyrnavia erudita / Vzdelaná Trnava · viac ››
Jana Trajtelová (ed.):  The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2017 · viac ››
Giovanni Pozzi:  Mlčanie · viac ››
Ladislav Tkáčik - Erika Juríková (eds.):  Nunc adbibe puro pectore verba. 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave · viac ››
Josef Pieper:  Voľný čas a kult · viac ››
Katarína Karabová - Andrej Démuth (eds.):  Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 - 1777) · viac ››
Ladislav Tkáčik:  Priestor, miesto, kláštor · viac ››
Ladislav Tkáčik (ed.):  Studia Capuccinorum Boziniensia II · viac ››
Andrej Démuth et al.:  Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016 · viac ››
Ladislav Tkáčik - Ján Letz:  Dve ohniská siločiar života · viac ››
Lukáš Procháska:  Metaforické myslenie a úloha metafory v explanácii povahy mysle človeka · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2015 · viac ››
Marian Zervan - Monika Mitášová:  Interpretačné metódy v architektúre / Interpretation Methods in Architecture · viac ››

« 1 2 3 4 »