Home | Contact | Print | SK | EN |
  • Prof. Timothy Williamson
  • Dr. Richard Gray
  • Prof. Peter Gärdenfors
  • Prof. Paul Thagard
  • Prof. Josef Dolista
  • Prof. Silvia Gáliková
  • Prof. Andrej Démuth
  • Doc. Reginald Slavkovský OP
  • Doc. Ľuboš Rojka SJ
  • Prof. Dan Zahavi
V dňoch 4.5. (štvrtok) 10:00-11:10 (4P2/411) a 6.5. (sobota) 8:00-9:30 (4S2) prednesie na našej katedre prednášky: (4.5.) Racionality and Emotion in decision making a (6.5.) Introspection and Consciousness: How to integrate first person and third person approaches in cognitive science prof. Dr. Oľga Markič (University of Ljublana). Srdečne pozývame.

Dňa 6. apríla 2017 o 13:50 prednesie na našej katedre (miestnosť 411) prednášku Na obranu interpretácie umeleckého diela prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra estetiky). Vstup je voľný, všetci sú vítaní.


Dňa 29. 3. (streda) od 15:30 do 17:00 (miestnosť 4p2) sa uskutoční prednáška Dr. Petra Dvořáka (Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra filosofie a patrologie) na tému: Význam vágních výrazů a paradox hromady: od logické sémantiky k ontologii. Prednáška je verejná a všetci záujemcovia sú vítaní.

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Society for the Phenomenology of Religous Experience vás pozýva na prednášku:
 
The Lion and the Captive: Phenomenological Aesthetics in Jean-Louis Chrétien's "Does Beauty Say Adieu?", ktorá sa uskutoční dňa 24.3.2017 večer o 18:00 v miestnosti 4P2.Našim prednášajúcim hosťom je Dr. Javier Enrique Carreño, profesor z Františkánskej univerzity v rakúskom Gamingu (Franciscan University of Steubenville), kde vyučuje filozofiu a anglickú literatúru. Jeho odborným filozofickým zameraním je fenomenológia (Husserl, fenomenologická estetika) a filozofia náboženstva.

Katedra filozofie FF TU a Centrum fenomenologických štúdií privíta 17. 3. 2017 na pôde Trnavskej univerzity vzácnych hostí z Berkeley, USA, profesorku Olgu Louchakovu-Schwartz a profesora Martina Schwartza. Pre študentov a odbornú verejnosť pripravili spoločný prednáškový seminár venovaný téme náboženskej skúsenosti a ľudského poznania vo svetle kognitívnych, fenomenologických a historicko-lingvisticko-hermeneutických výskumov s názvom "Religious Experience and Cognition: How Traditional Texts Enrich Our Understanding of Human Consciousness". Program: 10:00, miestnosť 3P1, Olga Louchakova-Schwartz: Cognitive Phenomenology, Textuality, and Christian Introspectionism; 14:00, miestnosť 3P1, Martin Schwartz: Zoroaster’s Oral Poetry: Cognitive Aspects of a Religious Corpus. Plagát

Nové V akademickom roku 2017/2018 rozširujeme možnosť štúdia na našej fakulte o tri akreditované študijné programy: (1) Magisterské štúdium odboru Cognitive studies (denná forma, dĺžka štúdia 4 semestre, jazyk anglický, viac informácií; (2) PhD. štúdium odboru Systematická filozofia, denná forma, jazyk slovenský.‹‹ späť

"Štúdium na katedre filozofie mi umožnilo na akademickej úrovni pokračovať v mojej celoživotnej záľube – filozofii. Okrem získania vedomostí v systematickej filozofii mi štúdium umožnilo rozvinúť viaceré predpoklady mojej budúcej profesie – intelektuálny rozhľad, kritické a tvorivé myslenie a schopnosť jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky (či už verbálne alebo písanou formou). Štúdium na katedre filozofie odporúčam každému, kto túži po vzdelaní získanom na vysoko profesionálnej a zároveň z pohľadu rozvoja tvorivosti – obzvlášť slobodnej katedre." (Milan Vrbovský, absolvent štúdia filozofie, 2006; absolvent doktorandského štúdia systematickej filozofie, 2014; diplomat, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí)V roku 2016 sme na Katedre filozofie privítali vzácnych hostí: Profesora Semira Zekiho z University College London, profesora Dana Zahaviho a Dr. Thomasa Szanto z univerzity v Kodani, Dr. Franka Zenkera z univerzity v Lunde a profesora Davida Iana Perretta zo škótskej univerzity v St. Andrews.

Zasielanie noviniek e-mailom
< november  / 2017 >
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
06.11.2017 09:30
One week with Anjan Chatterjee
Miesto: 3P1

The neurology of art


Since the late 19th century, neurology has played a critical role in advancing our understanding of large-scale human behavioral systems that underpin perception, language, emotions and attention. Its role in aesthetics, however, has been limited. The appropriate questions are still being defined, even as the appropriate methods and proper frameworks are being established. One striking observation is that brain damage can sometimes paradoxically facilitate art. What do we make of this peculiar phenomenon? I will review qualitative observations on how neurological disease changes and sometimes “improve” art production. I will also discuss quantitative methods assessing attributes of artwork that allow us to systematically characterize the effects of brain damage on the production, perception, and evaluation of artwork. These qualitative and quantitative observations suggest a different way to think about brain-behavior relationships.

07.11.2017 09:00
Cognitive Rethinking of Beauty: Uniting the Philosophy and CogSci
Miesto: 3P1

5-th International workshop on Cognitive Aspects of Aesthetic Experience


Main lecture: Prof. Anjan Chatterjee, MD., FAAN (The University of Pennsylvania)


The aesthetic brain


In the 19th Century Gustav Fechner, the father of empirical aesthetics, had three fundamental insights relevant to contemporary neuroaesthetics. Properties of the world were systematically related to properties of the mind. Aesthetics could be an empirical science, or “an aesthetics from below.” Finally, in addition to outer psychophysics, he speculated that there had to be an inner psychophysics. In this talk, I will offer a framework from which neuroscientists might decompose aesthetic experiences and frame questions experimentally. Fundamental to aesthetic experiences are the interactions between sensori-motor, emotional-valuation, and meaning-knowledge systems. I will discuss findings from cognitive neuroscience that reveal neural structures and networks engaged in our response to beauty and in other aesthetic encounters. Central to this enterprise is the goal of uncovering the biology of aesthetic experiences and how these experiences influence our interactions in the world.

08.11.2017 09:30
One week with Anjan Chatterjee
Miesto: 3P1

Some thoughts on the evolution of art


Two views dominate discussions about the evolution of art. One view is that art emerges as an epiphenomenal accident of our large brains, overflowing from other complex cognitive abilities. The alternate view is that art represents a fundamental human instinct. Art behavior is regarded as a “costly display” indicating fitness or as behaviors that binds communities together. The first view emphasizes art’s cultural underpinnings, its tremendous variety, its local expression, and its “art for art’s sake” property. The second view emphasizes art’s universality across the world and as far back in time as we can record. Neither view is completely satisfying. We need a third way that acknowledges art’s diversity as well as it universality. I will review the neuroscience of art and relate it to the evolution of a particular bird song, that of the Bengalese finch. The neural organization of the finch’s song is analogous to what we know about human neural organization of perception and production of art and offers a novel way of thinking about art and its adaptive significance.


09.11.2017 09:30
One week with Anjan Chatterjee
Miesto: UCM

Some thoughts on the evolution of art


Two views dominate discussions about the evolution of art. One view is that art emerges as an epiphenomenal accident of our large brains, overflowing from other complex cognitive abilities. The alternate view is that art represents a fundamental human instinct. Art behavior is regarded as a “costly display” indicating fitness or as behaviors that binds communities together. The first view emphasizes art’s cultural underpinnings, its tremendous variety, its local expression, and its “art for art’s sake” property. The second view emphasizes art’s universality across the world and as far back in time as we can record. Neither view is completely satisfying. We need a third way that acknowledges art’s diversity as well as it universality. I will review the neuroscience of art and relate it to the evolution of a particular bird song, that of the Bengalese finch. The neural organization of the finch’s song is analogous to what we know about human neural organization of perception and production of art and offers a novel way of thinking about art and its adaptive significance.


11.11.2017 09:00
Alumni meeting
Miesto: 1A1