HomePedagógovia
Home | Contact | Print | SK | EN |
Členovia katedryVedúci
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Zástupca vedúceho
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.

Tajomník
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 

Odborná administratívna pracovníčka
Emília BabicováInterní členovia

Profesori

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
prof. Ing. Ján Letz, PhD. (profesor emeritus)

Docenti

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka, SJ, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD. (koordinátor externého štúdia)
Mgr. Michaela Rušinová, PhD. (správa knižnice)
Mgr. Jana Trajtelová, PhD. (koordinátor LLP-Erazmus)
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (koordinátor Maisu)Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Trogová (2.)Externí doktorandi 
 
Mgr. Lenka Meravá (4.)
Mgr. Martin Poliačik (2.)
JUDr. Štefan Siskovič (1.)
PhDr. Eva Sládeková (1.) 


‹‹ späť