[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno
filozofia_pedagogovia


Členovia katedryVedúci
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

Zástupca vedúceho
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.

Tajomník
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. 

Odborná administratívna pracovníčka
Emília BabicováInterní členovia

Profesori

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD.
prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
prof. Ing. Ján Letz, PhD. (profesor emeritus)

Docenti

doc. PhLic., Ing. Ľuboš Rojka, SJ, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský OP, PhD.
doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

Odborní asistenti

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. (tajomník katedry)
Mgr. Michaela Rušinová, PhD. (správa knižnice)
Mgr. Jana Trajtelová, PhD. (koordinátor LLP-Erazmus, koordinátor externého štúdia)
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (koordinátor Maisu, rozvrhár)Interní doktorandi
Mgr. Roman Gorelka (prerušené)
Mgr. Miroslava Trogová
Mgr. Jana Mišeková  


Externí doktorandi 
Mgr. Lenka Meravá
Mgr. Martin Poliačik (prerušené)
JUDr. Štefan Siskovič (prerušené)
PhDr. Eva Sládeková