HomePedagógoviaOsobnéDémuthPegagogická činnosť
Home | Contact | Print | SK | EN |
Pedagogická činnosť


Aktuálne prebiehajúce kurzy:
 

Dejiny novovekej filozofie + Textový seminár k DF IV

Úvod do voluntarizmu

Základy filozofie II

Kant and Critique of Judgement


V súčasnosti neprebiehajúce kurzy:

Nemecká klasická filozofia
Solipsizmus a problém sveta 
Filozofické aspekty v diele W. Shakespeara.
Epistemológia – vybrané problémy
Dejiny vedy
Úvod do existencializmu


‹‹ späť