HomeOne week with...
Home | Contact | Print | SK | EN |
"One week with"Katedra filozofie FF TU v snahe o zatraktívnenie štúdia filozofie organizuje podujatie "One week with...", ktorého cieľom je hosťovanie uznávaných zahraničných expertov na pôde katedry a na FF TU. Zámerom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastňovať sa prednášok zahraničných odborníkov z rozličných oblastí filozofického výskumu a zároveň obohatiť náš univerzitný priestor odborného dialógu. Súčasťou podujatia je séria prednášok v rámci študijného programu Filozofia, Kognitívne štúdiá, celofakultné či celouniverzitné prednášky, stretnutia s doktorandmi či neformálne diskusné stretnutia a workshopy.

Prof. Timothy Williamson
‹‹ späť