HomeOne week with...Richard Gray
Home | Contact | Print | SK | EN |

Aj v ZS 2012/2013 privíta Katedra filozofie FF TU hosťujúceho profesora v rámci podujatia „One week with...“. Tentokrát naše pozvanie prijal Dr. Richard Gray z Cardiffskej univerzity. Cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastňovať sa prednášok uznávaných zahraničných odborníkov z rozličných oblastí filozofického výskumu a zároveň obohatiť náš univerzitný priestor odborného dialógu. Jadro podujatia tvorí cyklus prednášok v rámci študijného programu Filozofia. Jeho súčasťou sú tiež celofakultné či celouniverzitné prednášky, neformálne diskusné stretnutia a workshopy.

Dr. Richard Gray je v prednášajúcim profesorom (senior lecturer) na univerzite vo waleskom Cardiffe. Študoval v Cambridge a doktorát získal na univerzite v Edinburghu. Od roku 2000 do 2004 prednášal na Trinity College v Dubline. Venuje sa súčasnej epistemológii, filozofii mysle, filozofii jazyka, vybraným témam z metafyziky a epistemológii mysle. Svoj výskum užšie zameriava na filozofické aspekty problematiky percepcie, a to nielen v súvislosti s vizuálnou skúsenosťou. Pozornosť sústreďuje zvlášť na ostatné zmyslové skúsenosti, na vnemové procesy, ktoré vo filozofii doteraz stáli v tieni vizuálnej percepcie (napr. otázka synestézie, chuťová a hmatová percepcia, a pod.).    
5.11.2012  (pondelok)
9:30 – 12:00 miestnosť 3P1: Philosophy and the senses I. (bloková výučba)
 
6.11. (utorok)
9:30 – 12:00  miestnosť 3P1: Philosophy and the senses II. (bloková výučba)
14:40 – 16:20  miestnosť 1A1: 'On the perception of heat and cold' (celofakultná prednáška s diskusiou) 
 
7.11. (streda)
9:30-12:00 miestnosť 3P1: Perceptual experience I. (bloková výučba)

8.11. (štvrtok)
9:30 – 12:00 miestnosť 3P1: Perceptual experience II. (bloková výučba)
14:40 – 16:20  miestnosť 3P1: Perspective of philosophy in Great Britain (katedrové kolokvium) 

9.11. (piatok)
9:30 – 12:00 miestnosť 3P1: Imagination and the Embodied Mind  (bloková výučba)
 

Fotogaléria

‹‹ späť