[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno
Letz


prof. Ing. Ján Letz, PhD.


Katedra filozofie
FF TU
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

E-mail: letz.jan@gmail.com

Adresa domov:
Exnárova 19
82103 Bratislava 2
Tel.: (02) 43422207 

Konzultačné hodiny:
Streda 08:30 - 10:30