[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno
demuth_pdg


Pedagogická činnosť


Aktuálne prebiehajúce kurzy:
 

Dejiny novovekej filozofie + Textový seminár k DF IV

Úvod do voluntarizmu

Základy filozofie II

Kant and Critique of Judgement


V súčasnosti neprebiehajúce kurzy:

Nemecká klasická filozofia
Solipsizmus a problém sveta 
Filozofické aspekty v diele W. Shakespeara.
Epistemológia – vybrané problémy
Dejiny vedy
Úvod do existencializmu