[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno
filozofia_konzultacie


Konzultačné hodiny LS 2018/2019prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 
piatok 8:00 – 9:30

prof. ThDr. Josef Dolista, ThD., PhD.
piatok 7:00 – 7:50 (alebo podľa dohody mailom)

prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD.
štvrtok 11:00 – 12:00

doc. RNDr. Reginald Slavkovský, PhD.
štvrtok 12:00 – 13:00

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.
pondelok 12:00 – 13:00

doc. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
piatok 12:00 – 14:00

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.
streda 12:00 – 12:50

Mgr. Jana Trajtelová, PhD.
streda 13:15 – 14:40

Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.
utorok 14:40 – 16:20

Mgr. Michaela Rušinová, PhD.
piatok 12:50 – 13:50Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Trogová 
pondelok 9:00 – 11:00

Mgr. Jana Mišeková
štvrtok 13:00 - 14:00Konzultačné hodiny platia počas prednáškového obdobia. Vzhľadom na možný súbeh viacerých konzultácií odporúčame konkrétny termín konzultácie dohodnúť vždy mailom. V skúškovom období a v období prázdnin je potrebné konzultácie dohodnúť osobitne.