HomePublikácie
Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v publikáciách    Kľúčové slovo    ISBN   
Publikácie katedry a jej pedagógov

Ján Letz:  Kristológia z filozofického pohľadu · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 · viac ››
Ladislav Tkáčik:  Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru · viac ››
Anton Vydra (ed.):  Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013 · viac ››
Silvia Gáliková a kol.:  Človek a jeho identita · viac ››
Rastislav Nemec:  Oratio mentalis u neskorého Ockhama · viac ››
Michal Lipták:  Možnosti umeleckej kritiky. Fenomenologická analýza · viac ››
Ján Letz:  Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite · viac ››
Anton Vydra:  Gaston Bachelard a filozofia pohľadu · viac ››
Andrej Démuth:  Teórie percepcie · viac ››
Michal Kutáš:  Mala by byť epistemológia naturalizovaná? · viac ››
Petra Hroncová:  Terapeutický aspekt filozofického konceptu živého tela · viac ››
Anton Vydra:  Bdelé snenie. Komentár k Bachelardovmu Plameňu sviece · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2012 · viac ››
Andrej Démuth (ed.):  História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite · viac ››
Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011 · viac ››
Jana Trajtelová:  Vzdialenosť a blízkosť mystiky. Fenomenologická štúdia · viac ››
Michal Zvarík:  Predsudok vo fenomenológii každodennosti. Štruktúra predsudku u Edmunda Husserla, Alfreda Schütza a Martina Heideggera · viac ››
Ján Letz:  Filozofická antropológia · viac ››

« 1 2 3 4 »