[P] Vytlačiť     [x] Zavrieť okno
phd_studium_uchadzaci


Doktorandské štúdiumAktuálne návrhy tém doktorandského štúdia so začiatkom v akademickom roku 2017/2018

Dejiny a teória umenia a architektúry ››
Etika a morálna filozofia ››
Klasická archeológia ››
Systematická filozofia a dejiny filozofie ››
Slovenské dejiny ››
Sociálna psychológia ››

Pozn.: Pred podaním prihlášky odporúčame tému vopred prekonzultovať so školiteľom, ktorý ju navrhuje.09.12.2016Fotogaléria