HomePedagógoviaOsobnéTkáčik
Home | Contact | Print | SK | EN |
Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, Ph.D.
(1973) pôsobí ako docent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je členom Centra fenomenologických štúdií. Venuje sa fenomenológii, filozofickej teológii, stredovekej filozofii, filozofii kultúry a filozofickej hermeneutike.


···
Filozofická fakulta
Katedra filozofie · Centrum fenomenologických štúdií
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

E-mail: ladislav.tkacik(zavináč)truni.sk

Aktuálne oznamy
···
"Všetko je tu cestou preskúšavajúceho a načúvajúceho odpovedania. Na ceste vždy číha nebezpečenstvo, že sa stane bludnou. Chôdza po takýchto cestách vyžaduje cvik. Zácvik je remeslo. Vydržte na ceste aj v skutočnej núdzi a vytrvalo sa učte, aj za cenu poblúdenia, remeslu myslenia." (Martin Heidegger: Nachwort. Ein Brief an einen jungen Studenten, 1950)
Uložiť
‹‹ späť