HomeStudiumErasmus+
Home | Contact | Print | SK | EN |
Medzinárodná spolupráca a LLP/Erasmus+Katedra sa úspešne zapája do medzinárodnej vedeckej spolupráce a výskumných projektov.
Študenti katedry majú v rámci spolupráce s inými európskymi univerzitami (Uppsala, Umea (SWE), Osnabrueck (GER), Twente (NL), Ljubljana (SI), Tallinn (EST), Riga (LT), Krakow, Warsava (PL), Bursa (TR), Olomouc, Plzeň (ČR)), prípadne cez jednorazové dohody (Lund University (SWE), Copenhagen University (DK), National and Kapodistrian University of Athens (GRE)) možnosť absolvovať študijné pobyty na zahraničných univerzitách vo všetkých troch stupňoch štúdia. Rovnako tak, na základe bilaterálneho charakteru zmlúv katedra prijíma a zabezpečuje študijné pobyty aj pre študentov zahraničných univerzít.Študijné pobyty absolvované na KF FF TU

rok 2015/2016
Zdeněk Kauer, Katedra filozofie Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, ČR (PhD degree)

rok 2011/2012
Izabela Agata Fronczek, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, PL (PhD degree).

rok 2010/2011
Aysegul Civgin, Uludag University Bursa, TR, (PhD degree),
Polya Tarkoleva, Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, BG (PhD degree),Počas celého pôsobenia na katedre hosťovali viacerí zahraniční pedagógovia, napr.:

prof. Timothy Williamson (New College Oxford), Prof. Peter Gärdenfors (Lund University), prof. Ernest Sosa (Rutgers University), prof. Paul Thagard (Waterloo Uiversity), prof. Alan Hájek (Australian National University), Ronald de Sousa (Toronto University), prof. Fiona Mcpherson (Glasgow University),  prof. Dan Zahavi (Copenhagen University), prof. Semir Zeki (UCL), prof. Anthony Steinbock (Carbondale University), Dr. Richard Gray (Cardiff University), prof. Ralph Walker (Oxford), prof. Thomas O. Bufford (Furman University), prof. Dr. Cliff Foreman (Covenant College), Dr. Richard Walton (Sheffield Hallam University), Dr. Adam Świeżyński (Universitas Cardinalis Stephani Wyszynski Warsaw), Kadir Çüçen (Uludag University Bursa, Turecko), j. e. Christoph kardinál Schönborn OP (Viedeň), James Hill (KU Praha)...V rámci LPP/Erazmus katedra hostila

(2016) Mgr. Petr Dvořák, PhD., KF CMTF UPOL, Olomouc, ČR; Dr. Marek Jastrzębski, PhD, Non-state College of Pedagogy, Białystok, PL 
(2015) Doc. Adam Swiezynski, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, PL
(2014) Dr. Piotr Augustyniak, UEK, Krakow
(2013) Dr. Paweł Korobczak (Institute of Philosophy, University of Wrocław), Prof. Maria Kostyszak (Institute of Philosophy, University of Wrocław), prof. Kadir Cucen, Uludag University Bursa,
(2012) Doc. Adam Swiezynski, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, PL
(2010) prof. Kadir Cucen, Uludag University Bursa, TR, Dr. Adam Swiezynski, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw, PL
(2009) Dr. Vít Hušek, Palackého univerzita Olomouc, ČR;

Osobitým príkladom medzinárodnej spolupráce je projekt "One week with..."

List of available Courses in English: BA in Philosophy, MA Cognitive Studies‹‹ späť