HomeMAIS
Home | Contact | Print | SK | EN |
MAIS · Harmonogram pre 1. a 2. kolo zápisu na PV a V predmety letného semestra 2016/20171. kolo prípravy predmetov: 23. 01. 2017 (od 8:00) — 25. 01. 2017 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)
1. kolo prihlasovania sa na predmety: 25. 01. 2017 (od 8:00) — 30. 01. 2017 (do 7:59)
(prístupné študentom)
Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 30. 01. 2017 (od 8:00) — 01. 02. 2017 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Zverejnenie výsledkov 1. kola: 01. 02. 2017 (od 8:00) — 03. 02. 2017 (do 7:59)
(prístupné študentom)
 
2. kolo prípravy predmetov: 03. 02. 2017 (od 8:00) — 06. 02. 2017 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
2. kolo prihlasovania sa na predmety: 06. 02. 2017 (od 8:00) — 09. 02. 2017 (do 7:59)
(prístupné študentom)
Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 09. 02. 2017 (od 8:00) — 13. 02. 2017 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Zverejnenie výsledkov: 13. 02. 2017 (od 8:00) — 17. 02. 2017 (do 7:59)
(prístupné študentom)Prihlásenie do Maisu pre študentov

‹‹ späť