Home | Contact | Print | SK | EN |


Nové
 Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Society for the Phenomenology of Religous Experience vás pozýva na prednášku: The Lion and the Captive: Phenomenological Aesthetics in Jean-Louis Chrétien's "Does Beauty Say Adieu?", ktorá sa uskutoční dňa 24.3.2017 večer o 18:00 v miestnosti 4P2.Našim prednášajúcim hosťom je Dr. Javier Enrique Carreño, profesor z Františkánskej univerzity v rakúskom Gamingu (Franciscan University of Steubenville), kde vyučuje filozofiu a anglickú literatúru. Jeho odborným filozofickým zameraním je fenomenológia (Husserl, fenomenologická estetika) a filozofia náboženstva.

Katedra filozofie FF TU a Centrum fenomenologických štúdií privíta 17. 3. 2017 na pôde Trnavskej univerzity vzácnych hostí z Berkeley, USA, profesorku Olgu Louchakovu-Schwartz a profesora Martina Schwartza. Pre študentov a odbornú verejnosť pripravili spoločný prednáškový seminár venovaný téme náboženskej skúsenosti a ľudského poznania vo svetle kognitívnych, fenomenologických a historicko-lingvisticko-hermeneutických výskumov s názvom "Religious Experience and Cognition: How Traditional Texts Enrich Our Understanding of Human Consciousness". Program: 10:00, miestnosť 3P1, Olga Louchakova-Schwartz: Cognitive Phenomenology, Textuality, and Christian Introspectionism; 14:00, miestnosť 3P1, Martin Schwartz: Zoroaster’s Oral Poetry: Cognitive Aspects of a Religious Corpus. Plagát

Nové V akademickom roku 2017/2018 rozširujeme možnosť štúdia na našej fakulte o tri akreditované študijné programy: (1) Magisterské štúdium odboru Cognitive studies (denná forma, dĺžka štúdia 4 semestre, jazyk anglický, viac informácií; (2) PhD. štúdium odboru Systematická filozofia, denná forma, jazyk slovenský.

30. novembra 2016 sa dožil významného životného jubilea sedemdesiatich rokov prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., slovenský klasický filológ a neolatinista. Pán profesor patrí k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity a na Katedre klasických jazykov na našej fakulte pôsobil od roku 1992 až do septembra tohto roka. Pri príležitosti životného jubilea sa 18. – 19. novembra 2016 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia, v rámci ktorej sa konal slávnostný program a stretnutie bratislavských a trnavských absolventov. Pánovi profesorovi prajeme do ďalších rokov ešte pevné zdravie! Rozhovor


Uložiť
‹‹ späť