HomeOne week with...Paul Thagard
Home | Contact | Print | SK | EN |
One week with Paul ThagardPočas ďalšieho jarného "One week with..." v LS 2014/15 privítame medzi nami profesora Paula Thagarda z University of Waterloo (CAN). Katedra filozofie FF TU týmto vyjadruje veľké potešenie z príležitosti vypočuť si profesora Thagarda a môcť prediskutovať jeho myšlienky počas seminárov spojených s jeho prednáškami. Témou aprílového One week with (11. 4. - 18. 4. 2015) bude "Natural Philosophy: From social brains to knowledge, reality, morality, and meaning."

Paul Thagard vyštudoval filozofiu, psychológiu a informatiku na univerzitách Saskatchewan, Cambridge, Toronto (Ph. D. in philosophy) a Michigan (M.S. in computer science). Dlhodobo sa venuje filozofii, kognitívnym vedám a filozofii vedy. Je profesorom filozofie na University of Waterloo (CAN), kde je riaditeľom programu Cognitive Science, členom The Royal Society of Canada, the Cognitive Science Society a The Association for Psychological Science. Za svoju početnú publikačnú prácu (The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, and Conceptual Change (MIT Press, 2012);The Brain and the Meaning of Life (Princeton University Press, 2010); Philosophy of Psychology and Cognitive Science (ed., Elsevier, 2007); Hot Thought: Mechanisms and Applications of Emotional Cognition (MIT Press, 2006); Mind: Introduction to Cognitive Science (MIT Press, 1996; second edition, 2005); Coherence in Thought and Action (MIT Press, 2000);How Scientists Explain Disease (Princeton University Press, 1999); Mind Readings: Introductory Selections in Cognitive Science (ed., MIT Press, 1998); Mental Leaps: Analogy in Creative Thought(MIT Press, 1995) with Keith Holyoak; Conceptual Revolutions (Princeton University Press, 1992); Computational Philosophy of Science (MIT Press, 1988); Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery (MIT Press, 1986) with John Holland, Keith Holyoak, and Richard Nisbett) bol ocenený viacerými prestížnymi oceneniami, napr.: Killam Research Fellowship (1997), Molson Prize (2007), Killam Prize (2013). Je autorom významnej a živo diskutovanej Explanatory Coherence Theory, rovnako ako duchovným otcom programov HOTCO a EMPATHICA.Program

April, 13-th, 2015 (MON), 9.30-12:00, 3P1: What is philosophy in the age of science?

April, 14-th, 2015 (TUE), 9.30-12:00, 3P1: What is mind?
April, 14-th, 2015 (TUE), 14.40-16:40, 1A1: What is consciousness?

April, 15-th, 2015 (WED), 9.30-12:30, 3P1: What is knowledge?

April, 16-th, 2015 (THU), 9.30-12:00, 3P1: What is reality?
April, 16-th, 2015 (THU), 14:00-16:00, 3P1: What is morality?

April, 17-th, 2015 (FRI), 9.30-12:00, 3P1: What is meaning?

Všetky prednášky sú verejné, sú určene študentom i širšej odbornej verejnosti (pre externých záujemcov z kapacitných dôvodov prosíme o rezerváciu miesta cez filozof@truni.sk), pre študentov Filozofie a Kognitívnych štúdií (prípadne iných odborov FF) je možnosť ich absolvovať ako súčasť predmetu "Natural Philosophy: From social brains to knowledge, reality, morality, and meaning" (prihlásenie cez Mais).Plagát

Fotogaléria‹‹ späť