HomePedagógoviaOsobnéKišoňováPegagogická činnosť
Home | Contact | Print | SK | EN |
Pedagogická činnosť


Aktuálne prebiehajúce kurzy: 
Dejiny filozofie III (stredovek)
Úvod do filozofie
Základy filozofie
Sociálna filozofia
Henri Bergson I
Textový seminar k dejinám filozofie III
 

Kurzy vedené v minulosti:
Textový seminár z ontológie I, II‹‹ späť