HomeOne week with...Peter Gärdenfors
Home | Contact | Print | SK | EN |
One week with prof. Peter Gärdenfors

8.-12. apríla 2013


V LS 2012/2013 privíta Katedra filozofie FF TU hosťujúceho profesora v rámci podujatia „One week with...“. Naše pozvanie prijal prof. Bjorn Peter Gärdenfors z univerzity vo švédskom Lunde. Cieľom projektu podporeného Nadáciou Tatrabanky je poskytnúť študentom možnosť zúčastňovať sa prednášok uznávaných zahraničných odborníkov z rozličných oblastí filozofického výskumu a zároveň obohatiť náš univerzitný priestor odborného dialógu. Jadro podujatia tvorí cyklus prednášok v rámci študijného programu Filozofia. Jeho súčasťou sú tiež celofakultné či celouniverzitné prednášky, neformálne diskusné stretnutia a workshopy.Prof. Bjorn Peter Gärdenfors je profesorom Kognitívnej vedy na univerzite Lunde, člen  Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, člen  Švédskej kráľovskej akadémie vied, člen Academia Europaea (od 1999), člen Leopoldina Deutsche Akademie für Naturforscher (od 2004), viceprezident Natur och Kultur Foundation (od 2007), člen Prize Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (od 2011), nositeľ ocenenia Gad Rausing Prize (Rausingpriset), ocenený Individuálnym grantom Swedish Foundation for Strategic Research v roku 1997, nositeľ ceny za interdisciplinárny výskum Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis (2008), držiteľ ocenenia The Hermann Lotze Prize (2012);
- jeden z najvýznamnejších švédskych a európskych filozofov súčasnosti, zaoberajúci sa Teóriou hier (doktorát za Group Decision Theory v roku 1974), teóriou rozhodovania a je jednou z najvplyvnejších postáv Kognitívnych vied.8.4.2013  (pondelok)
9:30 – 12:00 miestnosť 3P1: The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces I
 
9.4. (utorok)
9:30 – 12:00  miestnosť 3P1: The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces I

14:40 – 16:20  miestnosť 1A1: Game theory and decision theory or on the role of intersubjectivity (theory of mind) in the evolution of cooperation. 
 
10.4. (streda)
9:30-12:00 miestnosť 3P1: The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces III

11.4. (štvrtok)
9:30 – 12:00 miestnosť 3P1: The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces IV

14:40 – 16:20  miestnosť 3P1: Perspective of philosophy in Sweden (departmental colloqium)

12.4. (piatok)
9:30 – 12:00 miestnosť 3P1: LUCS and the role of philosophy in information focused society.

Fotogaléria

‹‹ späť