HomeUchádzačiPoplatky
Home | Contact | Print | SK | EN |
Poplatky spojené so štúdiom a s administratívnymi úkonmi zápisu
na Filozofickej fakulte TU v TrnaveVyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017

Určenie variabilného a špecifického symbolu k Vyhláške rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2010/2011 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2


‹‹ späť