HomePedagógoviaOsobnéLetzProfil
Home | Contact | Print | SK | EN |
Profil


Ján Letz je slovenský filozof kresťanskej orientácie, profesor filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Prednáša predmety Úvod do filozofie, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia, Filozofia transcendencie a Dejiny filozofie 20. storočia. Je tvorcom osobitého konceptu experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie. Vo vedeckej práci sa zameriava na:

— základné otázky filozofie 20. a 21. storočia, predovšetkým kresťanskej filozofie, a to osobitne v oblasti ontológie, teórie poznania, filozofickej antropológie, filozofie transcendencie a v neposlednom rade v oblasti metafyziky;
— dejiny kresťanskej filozofie 20. a 21. storočia, osobitne českej a slovenskej;
— personalistickú filozofiu z dejinného a systematického hľadiska;
— filozofiu evolúcie s ambíciou tvorby celostnej teórie evolúcie;
— teóriu metafyzík, osobitne na konštituovanie metafyzických teórií.
‹‹ späť