HomePedagógoviaOsobnéDémuthPublikácie
Home | Contact | Print | SK | EN |
Výber z publikačnej činnosti


Knihy:

Homo – anima cognoscens. Iris, Bratislava, 2003, 201 s. ISBN: 80-89018-49-1

Čo je to farba? Iris, Bratislava, 2005, 180. s., ISBN 80-89018-79-3

Poznanie, vedenie alebo interpretácia? Schola Philosophica, Pusté Úľany, 264 s. , ISBN 978-80-969823-6-3


Kapitola v monografiách:

Etika nemeckého idealizmu ako výraz reakcie na Kantovu deontologickú etiku. In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : KALLIGRAM, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 352-363.

Kant a argumenty o Bohu. In: Boh a racionalita. - Pusté Úľany : Schola Philosophica, 2010. - ISBN 978-80-969823-8-7. - S. 37-60.


Štúdie:

Heidegger and shadows of Kierkegaard’s thinking in: Králik, R. (ed): Kierkegaard and Great Philosophers. Acta Kierkegaardiana  2, Barcelona, Mexico City, 2007, ISBN 978-970-95753-0-9, pp. 247-254.

Memory and Images in Works of Giordano Bruno and Ramon Lull. In: Philosophy of Giordano Bruno. Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 2003, ISBN: 80-244-0662-4, pp. 19-30.

The Problem of Intellectual Modesty of Nicholas of Cusa. In: Paidagogos- ISSN 1213-3809. - č. 2 (2009).

Darwinizmus – teória odontologizovania subjektu. In: Člověk – příroda – kultura. Človek – príroda – kultúra. Brno: Masarykova univerzita 2005, ISBN 80-210-3757-1, s. 124-130

Ako vyzerá farebný svet iných bytostí? In: Šikl, R. et al (eds): Kognice 2006. Praha: PÚ AV ČR 2006, ISBN 80-86174-10-7, s. 34-37

Niekoľko úvah o paradoxnosti poznania, alebo je spoznanie nepoznania poznaním? In: Slavkovský,A., Vydrová, J., Vydra, A.(eds.): Paradoxy a hranice racionality. Schola Philosophica, Pusté Úľany 2007, ISBN: 978-80-969804-0-6, s.72-80.


... je editorom viacerých zborníkov a členom redakčnej rady edície Schola Philosophica Tyrnaviensis


‹‹ späť