HomeStudiumPhDr
Home | Contact | Print | SK | EN |
Rigorózne konanie


Katedra zabezpečuje možnosť rigorózneho konania v študijnom odbore Filozofia pre absolventov magisterského študijného programu Filozofia, alebo príbuzných odborov (Dejiny filozofie, Systematická filozofia, Logika a metodológia vedy, Etika, Estetika, Teológia, Katolícka teológia, Evanjelická teológia)Zásady konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce ››
‹‹ späť