HomeStudiumŠpecifické potreby
Home | Contact | Print | SK | EN |
Podpora študentov so špecifickými potrebamiFakultná koordinátorka pre podporu študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Katedra psychológie FF TU
E-mailSmernica rektora č. 17/2013 o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami PDF

Príloha č. 1 k smernici č. 17_2013 PDF
Príloha č. 2 k smernici č. 17_2013 PDF
‹‹ späť