HomeStudiumŠtudijný poriadok
Home | Contact | Print | SK | EN |
Študijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v TrnaveŠtudijný poriadok Filozofickej fakulty TU v Trnave
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v TrnaveŠtudijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol schválený Akademickým senátom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 12. júna 2013.

Študijný poriadok Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave bol schválený Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave 27. júna 2013.Študijný poriadok, zmeny a doplnky [2016]Zmeny a doplnky Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave nadobudli platnosť ich schválením Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 10. novembra 2016.

Zmeny a doplnky Študijného poriadku Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty dňa 24. novembra 2016.Uložiť
‹‹ späť