HomeStudium
Home | Contact | Print | SK | EN |
ŠtúdiumPrečo študovať filozofiu v Trnave?

Katedra zabezpečuje najmä denné štúdium filozofie v jednoodborových bakalárskych a magisterských študijných programoch Filozofia, resp. v doktoradských programoch Systematická filozofia a Dejiny filozofie. Od akademického roku 2013/2014 katedra realizuje dennú formu magisterského študijného programu Kognitívne štúdiá v študijnom odbore Filozofia.

Od akademického roku 2011/2012 katedra realizuje aj externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Filozofia, ktorého charakteristickou črtou je, že je obsahovo identické s denným štúdiom, prebieha v malých skupinách s väčším dôrazom na samoštúdium, konzultácie a tutoriál, s využitím klasických i najmodernejších metód štúdia.Okrem jednoodborového štúdia filozofie katedra zabezpečuje aj celofakultné predmety: Základy filozofie I, II (filosofia minor), Filozofia I-IV (filosofia maior), Akademické písanie, Bioetika, Úvod do logiky a Metodológia a metodika tvorby dizertačnej práce a pre UTV ročný a trojročný kurz Filozofie.

Dátum

Téma

Prednášajúci

2.3.2018

Čo je pravda?

prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.

9.3.2018

Úvod do čínskej filozofie 

pdoc. Reginald Slavkovský, PhD.

16.3.2018

Úvod do sociálnej filozofie

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD.

23.3.2018

Poriadok obce a poriadok sveta

Mgr. Michal Zvarík, PhD.

6.4.2018

Úvod do výrokovej logiky

Mgr. Ing. Michal Kutáš, PhD.

13.4.2018

Vybrané problémy antickej filozofie 2

Mgr. Michaela Rušinová, PhD.

20.4.2018

Vybrané kapitoly z dejín náboženstiev 2

Mgr. Jana Trajtelová, PhD.‹‹ späť