HomePublikácieUčebné texty
Home | Contact | Print | SK | EN |
Hľadaj v učeb. textoch    Kľúčové slovo    ISBN   
Učebné texty Filozofickej fakulty TU v Trnave

Erika Juríková:  Kapitoly z novolatinského písomníctva III. · viac ››
Mária Bednáriková:  Úvod do kognitívnych vied · viac ››
Mária Bednáriková:  Úvod do metodológie vied · viac ››
Mária Bednáriková:  Úvod do kognitívnej lingvistiky · viac ››
Silvia Gáliková:  Úvod do filozofie mysle · viac ››
Silvia Gáliková:  Filozofia vedomia · viac ››
Silvia Gáliková:  Myseľ vo vede · viac ››
Silvia Gáliková:  Základy kognitívnej neurovedy · viac ››
Andrej Démuth:  Filozofické aspekty dejín vedy · viac ››
Andrej Démuth:  Teória hier a problém rozhodovania · viac ››
Andrej Démuth:  Teórie percepcie · viac ››
Josef Dolista:  Kognícia v morálnom správaní · viac ››
Renáta Kišoňová:  Kognitívna estetika · viac ››
Renáta Kišoňová:  Kognícia v sociálnom kontexte · viac ››
Renáta Kišoňová - Michal Kutáš:  Filozofia evolúcie · viac ››
Reginald A. Slavkovský:  Racionalita a ľudská kognícia · viac ››
Reginald A. Slavkovský:  Informácia v kontexte filozofie a kognitívnych vied · viac ››
Reginald A. Slavkovský - Michal Kutáš:  Úvod do filozofie jazyka · viac ››
Jana Trajtelová:  Kognitívna antropológia · viac ››
Mária Bednáriková:  Introduction to Cognitive Science · viac ››

« 1 2 3 »