HomePedagógoviaOsobnéDémuthVeda
Home | Contact | Print | SK | EN |
Vedeckovýskumná činnosť


Je zodpovedný riešiteľ projektu VEGA č. 1/0691/08: Filozofia ako terapia a spoluriešiteľ ďalších výskumných projektov. Je koordinátorom projektu ESF Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní : prípravy nového študijného programu Kognitívne štúdiá.


‹‹ späť